Afscheid nemen van een dierbare kan maar één keer

Daarom vind ik het belangrijk om in samenspraak met de nabestaanden de tijd te nemen voor het maken van een ‘in memoriam’. Een levensverhaal waarin de overledene op de juiste manier wordt weergegeven. Woorden die recht doen aan de persoon van wie u afscheid neemt.

Wie ben ik

Mijn naam is Herdi Oosterbaan, opgegroeid in Oldeboorn en nu woonachtig in Heerenveen.

Na 30 jaar in de zorg te hebben gewerkt, werk ik al weer negen jaar in de uitvaartzorg. Ik ben een echte dienstverlener, die respect en verbinding hoog in het vaandel heeft staan.

Vertrouwen en een luisterend oor. Dat is wat ik de families kan bieden. Ondersteunend om samen een passend ‘in memoriam’ te maken.

Neem vrijbljvend contact op

06 20 02 23 65

Werkwijze

Het schrijven van een afscheidstoespraak is geen eenvoudige maar wel een heel mooie taak. Hierbij kunt u gebruik maken van mijn deskundigheid en ervaring. Voor de één komt het afscheid onverwacht, de ander kan naar het afscheid toegroeien.

Op verzoek is ook een gesprek bij leven mogelijk, bijvoorbeeld als men binnen afzienbare tijd komt te overlijden maar graag zelf de regie in handen heeft.

In de dagen tussen overlijden en uitvaart zijn er veel keuzes te maken. Er lijkt weinig tijd en ruimte te zijn om de afscheidsplechtigheid rustig vorm te geven. In de praktijk valt dat meestal mee, niet alles heeft evenveel haast.

Daarom kom ik vaak op de tweede dag, nadat de uitvaartverzorger de meest dringende zaken heeft besproken.

Maatwerk

Tijdens het twee á drie uur durende intakegesprek is het belangrijk dat iedere aanwezige zich op zijn of haar gemak voelt. Ik stel veel vragen om een zo goed mogelijk beeld van de overledene te krijgen.

Een officieel beroepsgeheim heb ik niet, maar geheimhouding is gewaarborgd. Vertrouwen is een groot goed en daar ga ik discreet en respectvol mee om. Het gesprek vindt met veel zorg en aandacht plaats. Tevens leid ik de dienst en daarom wordt in samenspraak met de familie de dienst besproken, muziekkeuzes bepaald en eventuele gastsprekers uitgenodigd.

Als het levensverhaal geschreven is, leg ik het concept ‘in memoriam’ voor. Het ‘in memoriam’ moet 100% kloppen, want afscheid nemen kan maar één keer én dat moet goed.

Ek yn it Frysk

As jo wolle, kin it ‘in memoriam’ ek yn it Frysk.

Als het levensverhaal geschreven is, leg ik het concept ‘in memoriam’ voor.
Het in memoriam moet 100% kloppen, want afscheid nemen kan maar één keer én dat moet goed.

herdi-logo-500px

Contact

Naam en adres

Herdi Oosterbaan

Tolhuisweg 7, 8443DT Heerenveen

Telefoon

06 20 02 23 65

KvK

reg.nr. 62845004